ARA DEG
Gwyl Rithwir

Gruff Rhys + Ffrindiau

ara deg logo

Neuadd gyngerdd a chanolfan celfyddydau cymunedol yw Neuadd Ogwen

Cerddoriaeth fyw, ffilmiau, theatr, comedi, gweithdai, dosbarthiadau a digwyddiadau cymdeithasol

du
hanes
mis

cerdd gan Audrey West

YR OGWEN
SESIYNAU

PLATFORM FIDEO NEWYDD BRAND YN NODWEDD CERDDORION AC ERTHYGLAU YN PERFFORMIO MEWN PENTREF BETHESDA YNG NGHYMRU GOGLEDD YNG NGHYMRU

Bwciwch Ystafell neu'r lleoliad cyfan ar gyfer eich digwyddiad

Mae Neuadd Ogwen wedi'i leoli ym Methesda, Gogledd Cymru - y porth i Snowdonia

mae ein rhaglen wedi'i hysbrydoli gan ein cymuned - cysylltwch â ni i ddweud eich dweud

Caffi

10-3pm Dyddiau'r Wythnos